Portal przedstawia złożoną problematykę
przejmowania mienia przez powojenne władze polskie
na podstawie aktów prawnych wydanych w latach
 1944-1962, a także działania podejmowane
po roku 1989 przez organy centralne i samorządowe na rzecz zwrotu mienia
oraz wypłat odszkodowań i rekompensat
osobom uprawnionym.

Portal prezentuje rys historyczny, zbiór aktów prawnych,
 opis ścieżek proceduralnych dotyczących zwrotu mienia,
 bazy danych, sekcję pytań i odpowiedzi (Q&A) oraz
 interface przeznaczony do komunikacji z administratorem.